April 30, 2018

Ծառայություններ

Մեր կողմից առաջարկվող իրավաբանական ծառայությունները մասնավորապես ներառում են՝

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

 • Իրավաբանական անձանց ստեղծում, վերակազմակերպում և լիկվիդացում
 • Կազմակերպության ներքին և անհատական իրավական ակտերի նախագծերի պատրաստում
 • Իրավաբանական խորհրդատվության տրամադրում
 • Պայմանագրերի կազմում և վերլուծություն
 • Կազմակերպության ներքին իրավական աուդիտի անցկացում
 • Կորպորատիվ իրավահարաբերություններ
 • Ամբողջական իրավաբանական սպասարկում

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐ

 • Օգնություն միջազգային դատարաններ, մասնավորապես, Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան դիմելու հարցում:
 • Միջազգային դատարաններ դիմելու համար գանգատների կազմում
 • Միջազգային դատարանների հետ նամակագրության ապահովում
 • Արդարացի փոխհատուցման պահանջների և առարկությունների կազմում

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

 • Աջակցություն օտարերկյա իրավաբանական անձանց հետ պայմանագրերի կնքման, ինչպես նաև օտարերկրյա անձանց մասնակցությամբ քաղաքացիաիրավական հարաբերությունների կարգավորման հարցերում,
 • Օտարերկրյա իրավաբանական անձանց հետ պայմանագրերի կնքում
 • Հաճախորդի անունից բանակցությունների վարում
 • Հաճախորդի շահերի ներկայացուցչություն օտարերկրյա իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց հետ վեճերում
 • Օգնություն օտարերկրյա դատարաններ դիմելու հարցում